Vem har tillgång till mitt Livsarkiv?

Tillgång till arkivet

SBF:s kansli samt den begravningsbyrå du har valt som ska ordna din begravning.

Kontakta oss